პარტნიორი

ირაკლი გოგოლაძე

ირაკლი გოგოლაძე SLB Group-ის პარტნიორია 2017 წლიდან, 2005 წლამდე მუშაობდა არასამთავრობო სექტორში, შემდეგ, 2017 წლამდე, საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში სხვადასხვა თანამდებობაზე. მინიჭებული აქვს ინჟინერ-ეკონომისტის ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხები,  სამართალმცოდნის ბაკალავრის ხარისხი, ასევე, სტოკჰოლმის ტექნოლოგიების სამეფო ინსტიტუტის მაგისტრის ხარისხი. ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.